මහින්දලාගේ සභානායක සිහිනයත් එලිවෙන්නේ නෑ

0

 

පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අනුව සභානායක ධූරය හෝ පාර්ලිමේන්තුව තුළ වෙනත් ඕනෑම ධූරයක් සඳහා හෝ පත් කිරීම් සිදු කළ යුතු වන්නේ බහුතර එකඟතාවය අනුව බව ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කරනවා.

බහුතර බලයක් නොමැති කණ්ඩායමක් විසින් සභානායක තනතුර සඳහා කිසිවෙකු පත් කර ඇති බව නිවේදනය කිරීම පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාත්ත්‍රවාදයට පමණක් නොව සම්ප්‍රදායන්ටද අනුකූල නොවේන බවයි එම නිවේදනය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

ඊයේ (02 වන දා) කතානායකතුමා හමුවූ බහුතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අග්‍රාමාත්‍යවරයා ව්‍යවස්ථා විරෝධී ලෙස පත් කිරීම පිළි නොගන්නා බව ප්‍රකාශ කළහ. එවන් පසුබිමෙක, මේ පත්වීමේ නිවේදනය නීති වරෝධී බවද එ හරහා අවධාරණය කර තිබේ.