සල්ලි වලට මන්ත්‍රීකම වික්ක මන්ත්‍රී ඩබල පොලිසියට දුවයි…

0

නව රජයට සහාය දැක්වීමට ඉදිරිපත්වීමත් සමඟම තම මැතිවරණ කොට්ඨාශවලට යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති හෙයින් පොලිස් ආරක්ෂාව දෙන ලෙස මුදලට සහ විවිධ වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් ජනතා ඡන්දය පාවාදුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් වන ආනන්ද අලූත්ගමගේ සහ අශෝක ප්‍රියන්ත යන මහත්වරුන් පොලීසියෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

නාවලපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය නියෝජනය කරන ආනන්ද අලූත්ගමගේ තමන්ට ආරක්ෂාව ඉල්ලා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මිරිහාන පොලිසියටය.

නාත්තණ්ඩිය මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ සිය නිවසට ආරක්ෂාව දෙන ලෙස අශෝක ප්‍රියන්ත මාරවිල පොලිසියෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නව රජයට සහාය පළ කරන බව සඳහන් කළ ආනන්ද අලූත්ගමගේට සංචාරක හා වනජිවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධූරය හිමිවූ අතර ඒ පියවරම අනුගමනය කළ අශෝක ප්‍රියන්තට සංස්කෘතික හා අභ්‍යන්තර කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමතිධූරය ලබාදුනි.

නව රජයට සහාය දැක්වීමට ඉදිරිපත් වීම නිසා තමන්ට ඡන්දය දුන් ජනතාව කෝපයට පත්ව නිවසර පහරදීමට සැරසෙන බව අශෝක ප්‍රියන්ත මාරවිල පොලිසියට කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන්වේ.

Loading…