වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිමේ සාකච්ඡා අසාර්ථකයි.. 600 වඩා දෙන්න බෑ

0

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් 1000ක් දක්වා ඉහල දැමිම සදහා වු සාකච්ඡා අසාර්ථකව අවසන් වි තිබේ.

වතු කම්කරුවන්ගේ මුලික වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථා වීරෝධිව,ජනපති පත්කල අග්‍රමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂගේ මැදිහත් විමක් මත ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසය හා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල අතර අද (05) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුනා.

වතු කම්කරුවන්ගේ මුලික වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය සහ වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති අතර සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා ඇති අතර අවසන් වරට පැවති සාකච්ඡාවේදි වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති වෙත යොජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් පවසා ඇත්තේ වතු කම්කරුවෙකුට දැනට ගෙවන මුලික වැටුප රු 530 සිට රු 600 දක්වා වැඩි කර දිනකට සියළුම දිමනා සමග රු 1000 ආසන්න මුදලක් ලබා දිය හැති බවයි.

වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් යෝජනා කර ඇත්තේ වතු කම්කරුවෙකුගේ මුලික වැටුප රු 1000 දක්වා ඉහල දැමිය යුතු බවයි.

වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක අමාත්‍යය ආරුමුගන් තෝණ්ඩමණ් මහතා සහ වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍යය අමාත්‍යය වඩිවෙල් සුරේෂ් යන මහතුන් මේ පිලිබද ව්‍යවස්ථා වීරෝධිව,ජනපති පත්කල අග්‍රමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂගේ අවධානයට යොමු කර තිබුණි.

මෙම සාකච්ඡාවේදි වතු සමාගම් ලබාදෙන මුලික වැටුපට අමතර රු 1000කට අඩු ඉතිරි වැටුප තේ මණ්ඩලයේ සංචිතයේ තිබෙන මුදල් වලින් ලබාගෙන එම මුදල් නැවත අය කර ගැනිමේ පදනම මත පොලි මුදලක් අයකර තු සමාගම් වෙත කෙටි කාලයකට ලබාදිම කෙරෙහි මෙම සාකච්ඡාවේදි අවධානය යොමු වි තිබේ.

තේ මිල ඉහල යන සැම අවස්තාවකම මුදල් අමාත්‍යංශය හරහා වතු සමාගම් වෙත ලබාදෙන මුදල් නැවත අයකර ගැනිම සම්බන්ධයෙන් වතු සමාගම් සමගද සාකච්ඡා කර එ සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනිම කෙරෙහිද මෙම සාකච්ඡාවේදි අවධානය යොමු වි තිබේ.

මෙම සාකච්ඡාවට ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක ආරුමුගන් තොන්ඩමණ් වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍යය අමාත්‍යය වඩිවෙල් සුරේෂ්, මහනුවර දිස්ත්‍රික් පා.ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇතුළු ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායකයින් රැසක් සහභාගි වි සිටියා.

ඡායාරූප සහ විස්තර – හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ