නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුවේ නියෝග පිළිපැදිම අවදානමක්.. ඇමති පොලිස්පතිට දැනුම්දෙයි

0

කතානායකවරයාගේ ස්ථාවරය අනුව අගමැති නෙරපීම,නව අගමැතිවරයෙකු පත්කිරිම අමාත්‍යවරුන් පත්කිරිම ව්‍යවස්ථා විරෝධී බැවින් නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුව විසින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට නිකුත් කරන් ලද සියලුම නියෝග බල රහිත බවත් ඒවා පිලිනොගැනීම සිදුකල යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන,කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමාය පිළිබඳව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර අවධාරණය කරනවා.

පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමුකරමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත්තේ නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුවේ නියෝග පිළිපැදිම අවදානමක් බවයි.