පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ …. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රකින්න

0

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට තමන් සමඟ කුමන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න පැවතියද රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ කරමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය යාම සිදු කිරීමට එම පෞද්ගලික මතවාද යොදා ගැනීම උචිත නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා සටහනක් තබමින් අගමැතිවරයා පවසා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා පත් ව සිටින්නේ ජනතාවට සේවය කිරීමට මිස ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කිරීමේ ක්‍රියා මාර්ගයකට රට ගෙන යාමට නොවන බවයි.


Loading…