ඒකාධිපතියා භියෙන් සලීත වෙයි… ජනමාධ්‍ය සියතට ගනී

0

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන හා විෂය ඉදිරියේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ විෂයයන් යටතට පැවරෙනු ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, ව්‍යවස්ථා විරෝධී ජනපති පත්කල කැබිනෙට්ටුවේ අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ පවසයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ව්‍යවස්ථා විරෝධී ජනපති පත්කල කැබිනෙට්ටුවේ අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ සදහන් කළේ 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයාට පවරා ගත හැකි අමාත්‍යාංශ ප්‍රමාණය සීමා කර ඇතත් එතුමාට පවරා ගත හැකි ආයතන ප්‍රමාණය සීමා කර නැති බ්වයි.

Loading…