මෛත්‍රි එක්ක රෙද්දක් ඇදගෙන ඉන්න පුළුවන්ද…….අපිට 113 නැත්නම් ඉන්න බෑ….මොකෝ බලෙන් ඉන්නද….අපිට වැරදුණා……

0

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කුමාර වෙල්ගම පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේදි ස්වාධීන වුවද මහින්ද රාජපක්ෂට 113 ක බහුතරය පාර්ලිමේන්තුවේ දි පෙන්වීමට සිය ඡන්දය භාවිත කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

“අපිට මීට වඩා වෙන ක්‍රමයකට බලය ගන්න තිබුණා. අපිට අයවැය පරද්දන්න තිබුණා. නැත්නම් තව මාස 12 ඉවසලා ඡන්දයෙන් මේ බලය ගන්න තිබ්බා. අපිට දිනන්න හොඳම අවස්ථාව තිබියදි අපි මේ කරේ වැරදි වැඩක්. මේ බලන්න ඒ වැඩේ නිසා රට අස්ථාවර වෙලා ඒ ගැන දුකයි. මහින්ද මහත්තයාට බලේ ලැබිච්ච එක ගැන සතුටුයි. ඒත් රට ගැන හිතලා දුකයි. 2015 දි මම ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ඉවත් වුණේ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන එක්ක කිසිම ගණුදෙණුවක් තියාගන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් අයේ රෙද්දක් ඇදගෙන එතන ඉන්න පුළුවන්ද?” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Loading…