14 වෙනිදාට බහුතරය නොපෙන්වා සිටීමේ මහින්ද පාර්ශවයේ මගඩියට කතානායක වැට බඳි…..! පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය හිමි පාර්ශවයට ස්ථාවර ආණ්ඩුවකට අවස්ථාව

4

14 වෙනිදාට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රය අනුව කටයුතු කොට ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා බහුතර බලය ඇති පාර්ශවයට එම බලය පෙන්වීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට කතානායක කරු ජයසූරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අද (07) පස්වරුවේ පැවති පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ හමුව අවසානයේදිය. මේ පිළිබඳව නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කතානායක මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරන්නේ දෙපාර්ශවයේ තීරණ වලට කන්දීමෙන් අනතුරුව කතානායකවරයා මෙම තීරණය ගත් බවයි.


Loading…4 COMMENTS

  1. One great strategy to make your photograph calendars stand out is

    normally to use vivid photos and print them in color.

    Black and white pictures are traditional and beautiful,

    and printing photographs this manner makes them appear extra skilled.

    In abstract, personalizing them is enjoyable, inexpensive and constructive.

Comments are closed.