මැතිවරණ කොමිෂන් සභා සාමාජිකයෙකුත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට!

4

මැතිවරණ කොමිෂමේ එක් කොමසාරිස්වරයෙකු වන මහාචාර්ය රතනජීවන්  හූල් විසින් ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථා විරෝධී ලෙස පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ගොනු කොට තිබෙනවා.

එම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මගින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම ව්‍යවස්ථා විරෝධි මෙන්ම එමගින් ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවයි.4 COMMENTS

Comments are closed.