මහින්දගේ මැර මන්ත්‍රීවරුන් කතානායකට පහරදිමේ උත්සහයක් .. පාර්ලිමේන්තුව නොසන්සුන්!

2

ජනාධිපතිවරයා විසින් කතානායකවරයාට යවන ලද ලිපිය කතානායක කරූ ජයසුරිය විසින් පිළිනොගන්නා බව පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ අවධාරණය කළා.

මේ වනවිට මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශයක් කරමින් සිටින අතර ඔහුගේ ප්‍රකාශය හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් සදහන් කලේ රුපියල කඩා වැටිම සහ ඉන්ධන මිළ ඇතුලු කරුණූ මෙන්ම ජනාධිපති මෛත්‍රී පාලඝාතනය කිරිමට උත්සහ ගත් බවට පලවු වාර්තා පිළිබදව මරු විකලෙන් කියවාගෙන ගියා.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහින්දගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් නැති බව පවසමින් නම කියා ඒ වෙනුවෙන් ඡන්ද විමසිමක් ඉල්ලා සිටි අතර ඒ සමගම මහින්ද කල්ලියේ මැර මන්ත්‍රීවරුන් කතානායකවරයාට පහරදිම සදහා ඔහු අසලට පැම්ණී අතර ඒ සමගම උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුනා.2 COMMENTS

Comments are closed.