කතානායකවරයාගේ මයික්‍රපෝනය කඩන්න ගිය දිලුම්ගේ ඇගිල්ල කැඩේ… පාර්ලිමේන්තුව අනවසර උපකරණ රැසක්!

2

පාර්ලිමේන්තුව තුලදි කතානායකවරයා ඉලක්ක් කර මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරිම සදහා මැර මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් කටයුතු කර තිබේන බවට වු සාක්ෂි කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුව සභා ගර්භයෙන් හමුවි තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ අප විශේෂ වාර්තාකරු සදහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ නොතිබිය යුතු උපකරණ කිහිපයක්ම මේ වනවිට හමුවි ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පොලිසිය පරික්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

මේ අතර කතානායකවරයාගේ මයික්‍රපෝනය කඩා දැමිම සදහා මහින්දගේ මැර මන්ත්‍රීවරයෙකු වන දිලුම් අමුණුගම ගත් උත්සහය හේතුවෙන් ඔහුගේ ඇගිල්ලක් කැපි ගො තිබේ.

මෙ අතර මහින්ද පිළේ මන්ත්‍රිවරුන් කිහිප දෙනෙකු කතානායක අසුනට විවිධ දෙවල් භාවිතා කරමින් පහරදුන් අතර ඒ සමගම වහාම ක්‍රියාත්මක වු කතානායක අසුනෙන් නැගිට යනු ලැබුවා.අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ මහින්දගේ මැර මන්ත්‍රිවරයෙකු විසින් කතානායකගේ අසුනට වතුර බොතලයක් හැලු බවයි.

Loading…

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here