හොර අගමැතිට සතයක් වියදම් කරන්න බෑ .. යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 123කින් දිනයි…

2

ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී,ව්‍යවස්ථා විරෝධි මහින්ද-සිරිසේන ආණ්ඩුවේ අගමැති වැය ශීර්ෂය කපන යෝජනාව සදහා ඡන්දය විමසීම සිදුකල අතර එහිදි යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123ක් ලැබුන අතර විරුද්ධව කිසිදු ඡන්දයක් ඉදිරිපත් වුයේ නෑ.

යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු රවී කරුණානායක මන්ත්‍රීවරයා

ප්‍රථමයෙන්ම මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තූතිවන්ත වෙනවා. අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ අය වර්ජනයක් කරනවා.

“මේ දවස් කීපය තුළ හෙලිකොප්ටර් වලට ලක්ෂ එකසිය ගණනක් වියදම් කරලා තියෙනවා. 148 යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනා මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකියන්න ඕනෑ. අප රජයේ සේවකයන්ට කියන්නේ නීතිය පිළිපදින්න කියලා. මේ බහුතරයක් නැති අවජාතක ආණ්ඩුව කියන දේ අහන්න එපා. දේශපාලනඥයන් කියපු දේවල් කරන්න ගිහින් ලලිත් වීරතුංග මහතාට වූ දේ දැක්කා.”

“මේකයි අපි කියන්නේ නීති විරෝධී නියෝග පිළිපදින්න එපා කියලා. පහුගිය පාර්ලිමේන්තු දින ටිකේම අපි පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්නුවා. මේ ව්‍යාජ වශයෙන් පත් කරලා තියෙන ආණ්ඩුවට කියනවා ප්‍රශ්න ඇති නොකර ඉල්ලා අස්වෙන්න කියලා. ”2 COMMENTS

Comments are closed.