අනං මනං එපා 26 කලින් තිබුන ආණ්ඩුව දෙන්න

15

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඔක්තෝබර් 26ට පෙර පවත්වාගෙන ගිය ආකාරයේ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට තම සහාය ලබා දෙන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය ජනාධිපතිට දැනුම් දී ලිපියක් මගින් දැනුම් දි තිබේ.15 COMMENTS

  1. thank you for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. Wayne All I have to say about that is asphinctersayswhat. Arcade owner What Wayne Exactly. by Wayne as World.

Comments are closed.