බස්නාහිර පළාත් මන්ත්‍රීන්ටත් මහින්ද-සිරිසේන කුමන්ත්‍රණය එපා වෙයි..

5

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කළ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කීර්ති කාරියවසම් හා නවුසර් ෆවුසි මන්ත‍්‍රීවරුන් දෙදෙනා අද (04) බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අය වැය විවාදය පෞද්ගලික ප‍්‍රකාශයක් කරමින් විපක්ෂයේ අසුන් ගත්තා.

පසුගිය කාලයේ දේශපාලනය තුළ සිදුවූ දේවල් අනුමත කළ නොහැකි බවද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත‍්‍රීවරයෙක් ලෙස තමන් ඒ ගැන කණගාටු වන බවද තමන්ගේ පියා හොඳ දේශපාලඥයෙක් වන අතර තමන්ද හැමවිටම ජනතාගේ පැත්තෙන් සිතා කටයුතු කළ බවද ඒ අනුව මෙම තීරණය ගත් බව නවුසර් ෆවුසි සදහන් කළා.

මෙහිදි අදහස් දැක්වූ කාරියවසම් යහපාලනය ඇති කිරිමේ අරමුණ ඇතිව තමන් මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන ජයග‍්‍රහණය කරවීමට කටයුතු කළ බවත් පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කළ මන්ත‍්‍රීවරු අතරින් මුලින්ම ඔහු සමඟ හිටගත් මන්ත‍්‍රීවරයෙක් ලෙස මේ වන විට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හැටියටත් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන සිදුකරමින් සිටින දේවල් අනුමත කළ නොහැකි බවද ඒ අනුව තමන් ආණ්ඩු පක්ෂය අතහැර විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට තීරණය කළ බවයි.

Loading…

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here