ජනපතිගේ ගැසට්ටුවට එරෙහි අතුරු තහනම තවදුරටත්…….

7

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය තහනම් කරමින් නිකුත් කර තිබු අතුරු තහනම් නියෝගය ලබන 08 වෙනිදා එනම් අනිද්දා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මීට සුළු මොහොතකට පෙර තීරණය කළා.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල එම තීරණය ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා වන පෙත්සම් විභාගය අද අවසන් කොට හෙටට කල් තබනු ලැබූවා.

Loading…



7 COMMENTS

Comments are closed.