අවුරුදු 4 1/2 යන තුරු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න බැහැ! – නීතිඥ මනෝහර ද සිල්වා

3

ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය විධායක බලතල අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නීත්‍යානුකූල බව පවසමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු දක්වන නීතිඥ මනෝහර සිය “බෙදුම්වාදීන් ගේ උපායමාර්ග හා ව්‍යවස්ථා සංශෝධන” නමැති කෘතියේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 4½ ක් යන තුරු විසිරුවා හැරීමට නොහැකි වන පරිදි සකස් කර ඇති බව සඳහන් කොට තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති පෙත්සම් විභාගයේ දින හතරක දේශනවලින් පසු අවසන් දින පැවති දේශනයේදී ජනාධිපති නීතීඥ ඉක්‍රාම් මොහොමඩ්, මනෝහර ද සිල්වා විසින් රචිත අදාළ ග්‍රන්තය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලට ඉදිරිපත් කරමින් මනෝහර ද සිල්වාද පිළිගෙන ඇති පරිදි ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 4½ක් යන තුරු විසිරුවා හැරීමට නොහැකිබව සනාත කර  තිබෙනවා.3 COMMENTS

Comments are closed.