දින 51 දේශපාලන පසුබෑම මාස 6ක් රට ආපස්සට ගෙනගියා……

3

පසුගිය  දින 51 රට තුළ ඇති වූ දේශපාලන අර්බුදය මාස 6 ක කාලයක් රට ආපස්සට ගෙන ගිය බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසනවා.

ගැටබරුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

“අපි කොමිෂන් සභා ටික ස්ථාපිත කරපු නිසා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ස්ථාපිත කරපු නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීය ශක්තිමත් කරන්න ඉන්න ආයතන ශක්තිමත් කරපු නිසා අද මේ වගේ තීන්දු අපිට ලැබුණෙ. අර දින 51 පසුබෑම රටට මාස 6ක පසුබෑමක් වගේ. විනිමය අනුපාතයට හානි වුණා. රුපියල කඩා වැටෙන්න ගත්තා. ඒ අර්බුදය තියෙන්නේ නැතුව ආපු ගමන අපි ගියා නම් පෙරේදා අපිට පෙට්‍රල් අඩු කරන්න ලැබුණේ රුපියල් 10 කින් නමුත් රුපියල් 20කින් විතර පෙට්‍රල් ඩීසල් අඩු කරන්න අපිට තිබුණා. සංචාරකයෝ එන්න හිටිය ප්‍රමාණය ආවේ නෑ. එයාලගේ ගමන් නොවැම්බර් මාසයේ විතරක් 17%ක් අවලංගු කරලා තියනවා. ගම් ඇතුලේ සංවර්ධනය කරන්න ගත්ත මාර්ග පද්ධතියේ වැඩ නතර වුණා, කාටද ඕකේ පාඩුව. මේ ගම්වල ජනතාවට. එන්ට්‍රර්ප්‍රයිස් ශ්‍රි ලංකා වැඩ ටික මග නතර වුණා ඒ නතර වෙච්ච වැඩ ටික ආපහු ආරම්භ කරනවා. නැවත ස්ථාවර දේශපාලන පසුබිමක් ඇති කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා.” අමාත්‍යවරය පවසා සිටියා.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here