ශ්‍රිලනීපයේ අනුරට පයින් ගසා විමල් පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු පෙළ අසුනකට!

24

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමෙන් පසු දෙවන පෙළ අසුනක සිටි විමල් වීරවංශට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේ ඉල්ලීම පරිදි අද (10) පළමු පෙළ ආසනයක් ලබාදී තිබුනි.

විමල් වීරවංශ පළමු පෙළ ආසනයකට පැමිණිමත් සමඟ එතෙක් පළමු පෙළ ආසනයක සිටි අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපාට දෙවන පෙළ ආසනයකට යාමට සිදුව තිබේ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලෙස විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා ලදි. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය එවිට ආසන සකස් කරන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයේ අනුපිළිවෙල මතය.

එහිදි විමල් වීරවංශට හිමිව තිබුණේ සභාවේ විපක්ෂයේ දෙවළ පෙල 34 වෙනි අසනයය. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපාට පළමු පෙළ 13 වෙනි ආසනය පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව ලබාදී තිබුනි.

නමුත් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාගේ ඉල්ලීම මත විමල් වීරවංශට දෙවන පෙළ 34 වන ආසනයේ සිට පළමු පෙළ 13 වෙනි ආසනය හිමිවූ අතර පළමු පෙළ 13 වෙනි ආසනයේ සිටි අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා 13 වෙනි ආසනයේ සිට දෙවන පෙළ 21 වෙනි ආසනය දක්වා පසුබැසීමට සිදුව තිබේ.

පළමු පෙළ ආසනයකට පැමිණි විමල් විරවංශ එහි සිට මාධ්‍ය ආයතන වෙත කලූ ඇදගත් කණ්ඩායම් පැමිණ ඇති බව කියමින් රීති ප්‍රශ්නයක් ද මතු කර තිබේ.

24 COMMENTS

  1. Just bookmarked your blogs, it is a really great and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Keep writing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here