චාපා ඇද බෑ පල්හෑලි හෙළිකරන්න කැටපේ දෙරණනෙන් ඉඩක් ඉල්ලයි..

24

ඊයේ (2019.01.16) දින දෙරණ TV `අලුත් පාර්ලිමේන්තුව` වැඩසටහනේදී, චාපා බණ්ඩාර ඇද බෑ පල්හෑලි හෙළිකර, ඇත්ත කියන්නට ඉඩ දෙන ලෙස ඉල්ලා දිලිත් ජයවීරනමට දෙරණට යැවූ ලිපිය. දෙරණ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිමි.

විමල් කැටිපෙආරච්චි
140 / 31 S
ටෙම්ප්ලර්ස් පාර
කලාපුර
අත්තිඩිය
ගල්කිස්ස

දිලිත් ජයවීර මහතා
සභාපති
දෙරණ මැක්‍රෝ එන්ටටේන්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම
අංක 320
ටී බී ජයා මාවත
කොළඹ 10

සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් නිවැරදි කරනු පිණිස

මහත්මයාණෙනි,

2019 ජනවාරි 16 වැනි දා, දෙරණ TV නාලිකාව විසින් ප්‍රචාරය කරන ලද `අලුත් පාර්ලිමේන්තුව` වැඩසටහනේදී, කුමාර චාපා බණ්ඩාර , විමල් කැටිපෙආරච්චි වන මාගේ නම සඳහන් කරමින් සාවද්‍ය මතයක් සමාජගත කරන්නට උත්සාහ දැරීය. එම උත්සාහය, මාගේ සමාජ දේශපාලන මතවාදය මෙන් ම, මා ද සහභාගී වූ, `ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධ විරෝධය`හි දේශපාලන අදහස විකෘති කිරීමකි. එසේ හෙයින්, ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් වන මාගේ අදහස, ඔබගේ රූපවාහිනී නාලිකාව හරහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.
ස්තූතියි.

(අත්සන)
විමල් කැටිපෙආරච්චි
2019.01.1724 COMMENTS

 1. Should your motive here’s to find out paintings available
  for sale Melbourne or paintings for sale Brisbane, unfortunately however you can’t
  view it here. After the Bourbon Restoration, because trial participant of Louis XVI, David was missing out on his civil right and property,
  and was forced to leave his homeland to settle in Brussels
  where David also completed many works, and lastly died
  in a very strange land. Matisse also became the king with the
  Fauvism and was famous within the art circle.

 2. It’s really a great and helpful piece of info. I am satisfied
  that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 3. Say what temperature is better and why. Maybe say where you get your information. Is it based on your experience, the recommendations of the Chocolate Storage Association, or just your own wild guess? Make a point.
  At that temperature, the chocolate will go bad.” Really, all you’ve said is “You’re wrong.” You need to say *why* the temperature is wrong.

 4. Sure, most bloggers will lap up short comments like “Wonderful!” “I love it!” and “Thank you,” and if all you want to do is express gratitude or brighten their day, comments like that are fine, but you’ll make a more lasting impression and a more meaningful contribution to the conversation if you say a bit more.
  I shouldn’t have to tell you this, but comments that start out “You’re an idiot,” are laced with profanity, or are just plain disrespectful, undermine the authority of your argument. Nobody gives much credence to an obnoxious troll. So aside from the pleasure you get from annoying people, you’re wasting your time writing such comments. Always remember there is a real person reading your comment. It’s easy to be mean while hiding behind the anonymity of the Web, but you shouldn’t say anything you wouldn’t say in person.

 5. For example, instead of just starting out “Humidity is important too!” it’s helpful if you start with some context like “User Squiggly1234 has a point about chocolate storage temperature, but has missed one important variable” and then go on to talk about humidity. That way other commenters won’t be confused as to why you started talking about bad hair weather on a post about chocolate.
  I know as you’re writing your comment *you* know what you’re responding to—maybe it’s the article or video or maybe it’s someone else’s comment, but when people come to the page later and read the comments, it isn’t always immediately clear what you’re talking about. It’s most important to provide context when there are a lot of comments. If comments are coming in really fast, for example, yours can get separated from the comment to which you’re responding.

 6. I simply want to mention I am just very new to blogging and really savored this web page. Likely I’m planning to bookmark your blog . You certainly have perfect stories. Thanks a bunch for sharing with us your website.

Comments are closed.