මෛත්‍රීගේ තීරණයට යුරෝපා හවුලේ දැඩි විරෝධය!

3

මත්ද්‍රව්‍යය අපරාධකරුවන්ට මාස දෙකක් ඇතුලත මරණ දඩුවම ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගෙන ඇති තීරණයට යුරෝපීය හවුල දැඩි විරෝධය පලකර තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධකරුවන්ට මාස දෙකක් ඇතුලත මරණ දඩුවම ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට පාර්ලිමේන්තුවේදි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

මෑතකදී පිලිපීනයට ගොස් සිටි ජනාධිපතිවරයා එහි මත්ද්‍රව්‍යය අපරාධකරුවන්ට විරුද්ධව ගන්නා දැඩි පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශංසා කර ඇති අතර එම ක්‍රමවේදය තමන්ද අනුගමනය කරන බව පවසන ලදි.

මෙවැනි තත්වයක 1976 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ අත්හිටුවා ඇති මරණ දඩුවම නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති පවසා ඇත. මෙවැනි තත්වයක කොළඹ පිහිටි යුරෝපීය හවුලේ තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශක මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් සියලුම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් ඇතුලත්ව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බවත් කිසිදු අවස්ථාවක මරණ දඩුවම ලබා නොදිය යුතුයි යන ස්ථාවරයේ යුරෝපා හවුල සිටින බවත් පවසා ඇත.

මේ අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කලොත් රටට ලැබෙමින් තිබෙන යුරෝපීය හවුලේ ජී.එස්.පි. ප්ලස් සහනය ඉවත් කිරීමට අවස්ථාව ඇති බවට සන්ධානයේ පා. මන්ත්‍රි එම්.ඒ. සුමන්දිරන් අනතුරු අගවා ඇත. ටික කාලයක් නවත්වා තබා නැවතත් ලබාදුන් ජි.එස්.පි. බදු සහනය මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නැවතත් අහිමි වීමේ තත්වයක් ඇති වන බවද ඔහු පවසා ඇත.3 COMMENTS

 1. As promised, approach has become popular my second article in response for the question: Why (insert name) is one of the most Beautiful/Sexiest/Overrated/Underrated Person in the industry.
  In my first article, I covered the “most beautiful” and
  “sexiest” categories, focusing on Hollywood actresses for a sub-category.
  It seems only fair which now offer equal time to those
  talented Hollywood personalities.

  The main advantage for these a lame-duck plan is that it forced Maximus to fight a associated with exciting
  battles in the arenas and finally the coliseum where he appeared like a gladiator.
  Of course, once he is actually showboating he may attempt to kill Comodus and return all opportunity to the Senate, with some help
  from Lucilla, his friend Cisero (Tommy Flanagan), and Senator Gracchus (Derek Jacobi).

  Best Animated Film – Even though Wall-E’s style is fish-pond ripoff of Johnny 5, this little
  robot touched audiences additional the Best Picture Victor.
  I guess optimism has just really held it’s place in this years.

  How high of any show is real or fake today? When anyone get a video and
  edit the content on property computer and post it to YouTube there can be instant success no appear the point of the concept.
  Perhaps it’s not something of if you believe joker android apk and Casey Affleck to be real rather of the message they
  hold.

  Donned in casual golfer-chic garb, Adler says how the
  evening’s show full of A-listers wasn’t something in order to become reviewed honestly.
  It was the fact them to be here along with the cause that was important.

  Best Documentary – It’s no surprise that Man on the Wire gets this any.
  It’s hard to beat a man walking on a tightrope involving the twin towers, after pretty much all.
  Bill Maher presents the award at the front
  of a tearful audience and raises the subject of religion (he didn’t
  get nominated for his film implementing the tough subject), and also can think the tension all
  of the audience from television. The particular
  subject of the documentary, Philippe Petit, sprints on stage, does a magic trick, and
  balances the Oscar on his chin. Two thumbs up for that acceptance speech and lightening the
  disposition!

  I take part in the belief that both Guy Pearce and Jim Caviezel are highly underrated as stars.
  However, I think we continue to see more of these stars until we finally realize their talent.

  ER: Complete 11th Season, July 14 – Has ER really been on for more compared
  to a decade? This DVD set is outside in mid-July and enthusiasts of the
  long-running TV drama, it couldn’t come out sooner. http://www.sv-berfa.de/index.php?option=com_easybook&Itemid=62

Comments are closed.