උදව් ඉල්ලන්න ගිහින් ඉල්ලන් කයි..

13

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල නිවස ඉදිරිපිට උපවාසයක් ආරම්භ සිදු කළ සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ හිටපු සභාපති අසේල සම්පත් මහතා කුරුදුවත්ත පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනෙවිය රුපියල් ලක්ෂක ශරීර ඇපයක් මත ඔහු මුදා හරින ලෙස අද 12 නියෝග කළේය.

ජනාධිපති නිළනිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය අවහිර කරමින් උපවාසයක් සිදු සිදු කිරීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගෙන සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තම අදහස ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඇති බව මහේස්ත්‍රාත් වරිය ප්‍රකාශ කළේය.

තමන් ආපනශාලා විධිමත් වෘත්තිමය ක්‍රමවේදයකට ගෙන ඒමට වෙහෙසුණු බවත් පාසල් ආපනශාලා තුළින් මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීමටත් එම ආපනශාලා හොඳ තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට වෙහෙසුණු බවත් පවසන ඒ මහතා තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ආපනශාලා හිමිකරුවන්ට පමණක් දඩ ගසමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් තමන් දැරූ ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගම් තනතුරින් ඉල්ලා අස් වූ බවත් මෙරට ආපනශාලා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති වරයාගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී එතුමා හමුවන තුරු අඛණ්ඩ උපවාසයක් සිදු කරන බවත් පවසමින් ඔහු උද්ඝෝෂණ සිදු කර ඇත.

ජීවත් වීමට මගක් ඉල්ලා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සභාපති මහ මගට13 COMMENTS

 1. The hype for the iPad is unprecedented, with sales more than 120,000 units regarding the first day of
  availability. Steve Jobs is attempting to rewrite the way we think.
  again. However, unlike the iPod, there doesn’t could be a clear idea of ideal
  for do with this magical device. It is not just an Iphone or even just
  an internet cell phone browser. It isn’t just for watching movies or just playing games.

  The iPad can do all of those fine but have confidence in remains:
  What are you able to use the iPad for?

  Having hardbound books is sweet but can consume all the time of open space.
  Now you can purchase your books electronically and store them on the iPad using
  a virtual library app. Suppose the beginnings of living a paperless life both at home.
  That the truth is coming closer and one is more affordable
  previous.

  Games – The first main kind of entertainment which like to is on-line games.
  There are quite a few games on the net that may be free, or cost very little,
  that an individual can download the internet. The Apple App Store
  is a brilliant place to start looking. Once you
  see games are even educational and will stimulate human brain.

  Gamification approximately driving behaviour
  for fastest. It’s about creating loyalty simply by
  making it fun, and giving what easy – which can recognition and rewards.

  The countdown was started around the 49 billion 918kiss pc download mark on April 29,
  based on the text the official rule page from Apple and took a little over a couple weeks to arrive at the milestone see.

  That’s why it’s essential that you capture your visitor’s name and
  email address so that you simply can in order to communicate together.
  However, restrict just vomit a form on a lot more
  expecting customers to give them their info.
  Remember, offer not met you and the most people are tired of spam email because all of us get a good deal of that
  already.

  To avail this extraordinary service, doable ! download the Ditto tv app by reviewing the website
  and start using it at very nominal price. The Ditto tv app download is super easy.
  Log on to many of the and download your tv app for windows, iOS and Android.
  Not only this, you additionally avail a 2-day free trial a person actually start finding money your usage. http://Www.Nutrigenomics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=myslot.live%2Findex.php%2Fdownload%2F25-918kiss-scr888&&popup=1

 2. The hype for the iPad is unprecedented, with sales
  more than 120,000 units regarding the first day of availability.
  Steve Jobs is attempting to rewrite the way we think.

  again. However, unlike the iPod, there doesn’t could be a clear
  idea of ideal for do with this magical device. It is not
  just an Iphone or even just an internet cell phone browser.

  It isn’t just for watching movies or just playing games.
  The iPad can do all of those fine but have confidence in remains: What are you able to
  use the iPad for?

  Having hardbound books is sweet but can consume all the time
  of open space. Now you can purchase your books electronically and store them
  on the iPad using a virtual library app. Suppose the
  beginnings of living a paperless life both at home. That the truth is coming closer and one is more affordable
  previous.

  Games – The first main kind of entertainment which like to
  is on-line games. There are quite a few games on the net that may be free,
  or cost very little, that an individual can download the internet.

  The Apple App Store is a brilliant place to start looking.
  Once you see games are even educational and will stimulate human brain.

  Gamification approximately driving behaviour for fastest.
  It’s about creating loyalty simply by making it fun, and
  giving what easy – which can recognition and rewards.

  The countdown was started around the 49 billion 918kiss
  pc download mark on April 29, based on the text the official rule page from
  Apple and took a little over a couple weeks to arrive at the milestone see.

  That’s why it’s essential that you capture your visitor’s name and email address so that you simply can in order to communicate together.
  However, restrict just vomit a form on a lot more expecting customers to give
  them their info. Remember, offer not met you and
  the most people are tired of spam email because all
  of us get a good deal of that already.

  To avail this extraordinary service, doable ! download the Ditto tv app by reviewing the website and start
  using it at very nominal price. The Ditto tv app download is super
  easy. Log on to many of the and download your tv app for windows, iOS and Android.

  Not only this, you additionally avail a 2-day free trial a
  person actually start finding money your usage. http://Www.Nutrigenomics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=myslot.live%2Findex.php%2Fdownload%2F25-918kiss-scr888&&popup=1

Comments are closed.