‘‘ ස්මාර්ට් හාබර්‘‘ වැඩ අවසන් අදියරේ

3

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රතිපාදන  රු.මිලියන 1100 වියදමින් දේශීය ඉදිකිරීම්  සමාගමක් විසින් ඉදි කරනු ලබන කළමැටිය ධීවර වරායේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට නිමා වෙමින් පවතී.

අද දින වර්තමාන තත්වය පිළිබද ව සොයා බැලීමට පැමිණි ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා  පැවසුවේ මෙම ධීවර වරායට කොරියාවේ ක්‍රීයාත්මක නව සංකල්පයක් වෙන‘‘ ස්මාර්ට් හාබර්‘‘සංකල්පය හදුන් වාදෙන බවයි. මෙය මෙරට ඉදිවෙන පලමු ස්මාර්ට් හාබර් වරාය බව ඇමති වරයා පැවසීය.

දිවයින් පුරා ඇති අනෙකුත් ධීවර වරායන් සදහාද මෙම සංකල්පය හදුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව ඇමතිවරයා පැවසීය.

අති නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ධීවර වරාය වැඩි දියුණු කිරීමට කොරියානු රජයේ ආධාර උපකාර ලැබෙන අතර මෙම වරාය සහ ඒ අවට ධීවර ගම්මාන වලට නල ලිං යොදා ගනිමින් පිරිසිදු පානීය ජල පද්ධතියක්  හා සූර්ය පැනල විදුලි ව්‍යාපෘතියක් වරාය ආරක්ෂාව සදහා අමාත්‍යාංශය හා සම්බන්ධ කරනු ලබන සී.සී.ටී. වී. කැමරා පද්ධතියක්ද ගොඩ නැගීමට නියමිතය.

ඉදිරි මාස දෙක තුන තුළදි මෙම සියළු ඉදිකිරීම් නිමකොට අගමැතිවරයා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වරාය ජනතා අයිතියට පත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා පැවසීය.

කළමැටිය වරාය අවට දකුණු බටඅක ගුරුපොකුණ  හාතාගල පවුල් දහසකට මෙමගින් සෙත සැලසේ

වැඩ අවසන් වෙමින් පවතින මෙම වරායේ මීටර් 80 වේදිකා බැම්මමක් මීටර් 50 වෙන්දේශි ශාලාවක්  ඉන්දන පිරවුම් හලක් ප්‍රජාශාලාවක් වද සැල සමූහයක් ආපන ශාලාවක් හා ධීවර ආම්පන්න තබා ගැනීමට කාමර 26 ක් අතුළත් වෙන බව  ලංකා  ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මුදලිගේ ජනක ප්‍රසන්න මහතා පැවසීය.3 COMMENTS

Comments are closed.