අද රජය පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනවා…

5

දේශපාලනය කියන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවක් නොවන බවත් අද අපේ රජයට වෙලා තියෙන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනවා වගේ දෙපැත්තෙන්ම ගෝල් ගහගන්නා වැඩක් යයි විශේෂ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය වී. රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවැසීය.

“ළගම පාසල හොදම පාසල” යන  වැඩ සටහන යටතේ නුවරඑළිය, මීපිළිමාන සිංහල විදුහලේ ඉදි කරන ලද පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉකුත් (15) දා  විවෘත කිරීමෙන් අනතරුව පැවැති උත්සවයේදී ඒ මහතා එසේ පැවැසීය.

එහෙදීවැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීය.

“දෙපැත්තට වී ගෝල් දමා ගැනීමේ ක්‍රීඩාව හොඳයි. එහෙම ගෝල් දාගන්න ගිහිල්ලා  ඒකෙන් මිනිස්සුන් අමාරුවේ වැටෙනවනම් ඒකට අපිට ඉඩ දෙන්න බැහැ.ජනතාවගේ ප්‍රශ්ණ හදුනාගෙන ජනතාවට වැඩ කරන්න ඕන. මේ දෙගොල්ලම එකතු වෙන්න ඕනෑ කියලයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ.”

“මේ රටේ ජනාධිපතිතුමයි මේ රටේ අගමැතිතුමයි එකතු වෙලා  රටේ ජනතාව ගැන හිතලා ඉදිරියට වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕනෑ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙපැත්තෙන් එක්කෙනෙක් ගියොත් අපිට පාඩුවක් තමයි සිදු වන්නේ. අපිට මේ දෙන්නාම අවශ්‍යයි. අපි එකතු වූ නිසා තමයි පසුගිය දවස්වල රජයේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය වුයේ. එහෙම නැත්නම් රට දියුණු කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි එකතු විය යුතුයි කියලයි”

ඡායාරූප හා සටහන-මස්කෙළිය ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක5 COMMENTS

 1. Dan Aykroyd plays John Boehner in this sketch as Republicans plot against the success of the Democrats and the stimulus parcel.

  The jokes about a clueless Republican Party fall flat because
  they’re also simplistic and obvious. The entire world for SNL to open with something
  besides a Congress sketch.

  If this film certainly the genuine thing and not staged,
  that serves as being a travelogue into an artist throwing away his talent thoughtlessly.

  Joaquin transforms himself from a totally talented actor to a grotesquely overweight
  sloth much like Marlon Brando allowed himself to become in his later a lot of years.
  Joaquin’s refusal to shave his hair which grows like a weed acts as his way of giving the Hollywood
  establishment the finger, and just increases our perception of
  him being a complete weirdo.

  But state for the Oscar show could go either way, as had
  been a lot to rave about and roll the eye area over in the Oscar show- as it is for enhance.

  Never mind the historical fact how the real Commodus was
  no evil coward as joker android apk portrayed your furry friend.
  The real Commodus wore a beard; he weren’t
  clean-shaven. He went to gladiator school
  and became a gladiator, risked his life in the coliseum, and was quite the hero to the Roman people.

  Peggy Lee was a workaholic, fueled. Her work ethic was cited as a true contributing add to
  the equation the declining health she experienced in the later years old.
  Witherspoon seems to have just a bit of that drive
  herself. The drive it will take to develop as finely
  tuned a performance as she delivered in “Walk the Line” or the passion it will take to bring a
  project like this to fruition is to be able to the dedication Lee had for her work.
  It’s as generally if the two were cut off the same material.

  All soldiers, even a condemned one, are the property
  or house of Caesar, and will probably be turned up to Caesar.

  However, none of one’s deters the slave traders who abduct Maximus while he is depths of the mind.

  Then there’s Ben Stiller who drops by Joaquin’s pad in Los Angeles to offer
  him a part in Noah Baumbach’s “Greenberg.” Regardless for this fact that Joaquin has recently
  said he or she has retired from acting, Ben thinks this
  is the perfect part for him to execute. Joaquin ends up yelling at Ben as he didn’t
  have business offering him this role your market slightest, all of us watch Ben sitting there all bewildered as do many others who are eager to make a feeling of what is happening to K.P.
  Of course, Ben got his at the Academy Awards when he parodied Phoenix’s
  bizarre appearance on Late night with Dave Letterman. The sting of the Oscar moment now feels even sharper than before this that has actually witnessed their freaky encounter with one.

  This looks like a team likely to regress a little
  bit. Spezza’s numbers may drop a bit. I definitely don’t see
  Michalek scoring 35 goals again. Alfredsson and Gonchar are
  another year over. I don’t have a ton of faith in Anderson, although he should be
  decent, and there’s also Robin Lehner in tow if things don’t
  go well. Considering they were a perfect eighth seed last
  season, falling right out of the playoffs is definitely possible.
  I think they may be able to eke in again as one
  for the bottom seeds, it can be will be undesirable. Karlsson can only do so much. http://www.azyljawor.pl/index.php?option=com_easybookreloaded

Comments are closed.