වතු කම්කරුවෝ අය වැය ගැන අවධානයෙන්!

17

ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්නේ හිතවත් කිහිප දෙනෙකුට ඇමතිධුර ලබා දෙන්නට නම් එම ජාතික ආණ්ඩුව ඇති කිරිමට දමිල ප්‍රගිතශිලි සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරුන් කිසිවෙකුගේ සහයෝගය ලබා නෙදෙන බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් එජාප පාම බි.වේලුකුමාර් මහතා අවධාරණය කරයි.

වේලුකුමාර් මහතා එ බැව් කියා සිටියේ (16) දින නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඉදි වු වතු නිවාස 40 ක් වතු කම්කරු අයිතියට පත් කිරිමෙන් පසුව පැවති මාධ්‍යය හමුවේදිය.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස්දැක් වු මන්ත්‍රිවරයා කියා සිටියේ පසුගිය දිනවල මේ රටේ ඇති වු දේශපාලනය අර්බුදයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාන ආරක්ෂා කර  ගැනිමට තමන් නියෝජනය කරන දමිල ප්‍රගිතශිලි සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පුර්ණ සහයෝගය එක්සත් ජාතික  පක්ෂයට ලබාදුන් බවයි.

වත් මන් රජය යටතේ දැනට පත් ව සිටින කැබිනට් ඇමතිවරුන් සහ රාජ්‍ය ඇමතිරුන් සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් බවත්, එම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට හරහා මේ රටේ බිම් මට්ටමේ සහ වු ආශ්‍රිතව සිටින වතු කම්කරුවන්ගේ යටිතල පහසුකම් නංවාලිමට කටයුතු කල යුතු බවයි.

කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ නාවලපිටිය වෙස්වෝල් වතුයායේ සහ ඉඹුල්පිටිය වතු යායේ වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඉදි වු නිවාස 40 ක් වතු කම්කරු අයිතියට පත් කිරිමෙන් අනතුරුව වැඩි දුරටත් මාධ්‍යට අදහස් දැක් වු  මහනුවර දිස්ත්‍රික් පා.ම  බි.වේලුකුමාර් මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටතේ පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත ඇයවැය වාර්තාවේදි වතු කම්කරුවන්ට ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වු දිමනාව සම්බන්ධයෙන් දමිල ප්‍රගිතශිලි සන්ධානය දැඩි අවධානයෙන් සිටින බවත්, එම අයැවැය තුලින් වතු කම්කරුවන්ට දිමනාව් මෙන්ම සහන රැසක්ද ලබාදිය යුතු බවයි වේලු කුමාර් මහතා අවධාරණය කර සිටියේ.

වේලු කුමාර් මන්ත්‍රිවරයා විසින් (16) දින වතු කම්කරු  අයිතියට පත් කෙරුණු එක් නිවසක් සහ එම අමාත්‍යංශය මගින් රු ලක්ෂ 10 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණු අතර එම සැම නිවසක්ම පර්චස් 7 ක ඉඩමක විසිත්ත කාමරයක්,නිදන කාමර දෙකක්,  මුළුතැන්ගෙයක්, සනිපාරක්ෂක පද්ධතියක් ඇතුළු වර්ග අඩි 750 කින් සමන්විතය.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ17 COMMENTS

Comments are closed.