එක්සත් ජාතින්ගේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ලංකාවට………

3

වදහිංසා වැළැක්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ අනු කමිටුවේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් ලබන මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතවන බව  මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා.

වදහිංසා වැළැක්වීමේ ප‍්‍රඥප්තියට අත්සන් තැබූ රටවල සංචාරය කිරීමේ බලය මෙම අනුකමිටුවේ නියෝජිතයින්ට හිමිවන බවත් ඒ අනුව මෙම සංචාරය සිදුවන බවත් එම කාර්යාලය ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව පලස්තීනය, ආර්ජන්ටිනාව හා බල්ගේරියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක ද එම අනු කමිටුවේ නියෝජිතයින් සංචාරය කිරීමට නියමිත ය.

 3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here