විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්න!

23

පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ විදුලිය ඉතා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

වියළි හා උණුසුම් කාලගුණික තත්වයක් යටතේ අඛණ්ඩ විදුලි සම්පාදනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මුහුණදීමට සිදුව ඇති අභියෝග ජය ගැනීම යනුවෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය මේ බව සඳහන් කරනවා.

මාධ්‍ය නිවේදනය.

 වියළි හා උණුසුම් කාලගුණික තත්වයක් යටතේ අඛණ්ඩ විදුලි සම්පාදනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මුහුණදීමට සිදුව ඇති අභියෝග ජය ගැනීම.

ශ්‍රී ලංකාවට මේ දිනවල බලපා ඇති උණුසුම් හා වර්ෂාපතනය අඩු වියළි කාලගුණික තත්වය තුළ විදුලි බල පද්ධතියේ දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව සැලකිය යුතු ලෙසින් ඉහල යෑමක් සිදු ව ඇත. පසුගිය කාලය හා සසඳන විට 2019.03.07 දින මෙරට උපරිම දෛනික විදුලි ඉල්ලුම වන ගිගාවොට් පැය 42.4 ක විදුලි ඉල්ලුමක් වාර්තා වූ අතර, මෙම තත්ත්වය ඉදිරි කාලය තුළද පවතිනු ඇති බව පෙනී යයි. පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු ලෙසින් සීමාවීම හේතුවෙන් දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ජල විදුලි බලාගාරවල දායකත්වය 20%ක් පමණ දක්වා අඩු වී ඇත.

රජයේ අරමුණ මෙරට විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩව විදුලි සේවාව ලබා දීම තහවුරු කිරීම වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ වන විට ගැනෙමින් පවතී.

කෙසේ නමුත් ඉහල යන විදුලි ඉල්ලුම නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට විදුලි බලය භාවිතයේදී විදුලි නාස්තිය අවම කර ගැනීම සහ වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස විදුලි පරිභෝජනය ඉතා වැදගත් වේ. මෙම තත්ත්වය තුළ විදුලි බලය කාර්යක්ෂමව හා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීමෙන් මෙම අභියෝගය සඳහා සාර්ථකව මුහුණ දී අඛණ්ඩව විදුලි සම්පාදනය සිදු කිරීම සඳහා සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කරන්නෙමු. වසරේ ඕනෑම කාලයක නිසි කළමනාකරණයකින් හා අරපිරිමැස්මෙන් විදුලිය භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් කරුණක් වන අතර පවතින වියළි කාලගුණ තත්වය තුළ විදුලි පරිභෝජනය කෙරෙහි දැඩි ලෙස සැලකිලිමත් වන මෙන් සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

මාධ්‍ය අංශය

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය23 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here