ගෝඨා – අමෙරිකා ආරක්ෂක ඩීල් අමෙරිකාවම හෙලි කරයි…….

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව රජය විසින් අමෙරිකානු ආරක්ෂක හමුදා හා වෙනත් රටවල ආරක්ෂක හමුදා ලංකාවට ගෙනවිත් ලංකාව ඉරාකයක් කිරීමට උත්සහ ගන්නා බවට පවසමින් බොරදියේ මාලු බාන පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තම පාලන කාලය තුළ අමෙරිකාවේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කළ ආරක්ෂක සැළසුම් මේ වන විට හෙලි වි තිබෙනවා. කැස්සත් වැස්සත් අමෙරිකාව විවේචනය … Continue reading ගෝඨා – අමෙරිකා ආරක්ෂක ඩීල් අමෙරිකාවම හෙලි කරයි…….