පශු සම්පත් කේ‍ෂේත්‍රයේ ‍ඉහළම ප්‍රගතියක්

0

දිවි නැගුම ජාතික ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මකවන පශු සම්පත් වැඩසටහන් වන කිකිළි පැටවුන් ලබාදීම, ගව ගාල් ඉදිකිරීම, තෘණ වගා දියුණු කිරීම සදහා ආධාර ලබාදීම, එළු සහ සූකර ගොවි පොළවල් ඇති කිරීම දැන් ඉහළ ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන අතර ඉන් ‍ගොවි ප්‍රතිලාභීන් දෙලක්ෂයකට අධික පිරිසකට සෙත සැලසී තිබේ.

දිවි නැගුම පස්වන අදියර ඉකුත් ඔක්තෝබර් 11වැනිදා ආරම්භවූ අතර ඒ යටතේ ප්‍රතිලාභීන් 90,000ක් වෙත බෙදා දෙන කිකිළි පැටවුන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ හයකි. ගව ගාල් 5,000ක් ඉදිකිරීම සදහා රුපියල් 35,000 බැගින්ද උසස් තත්ත්වයේ තෘණ වගා කිරීම සදහා අක්කර කාලක භූමිභාගයක් සදහා රුපියල් 12,500ක්ද එළු ගොවිපොල 5,000ක් ස්ථාපනය කිරීම සදහා ගැහැණු සතුන් තිදෙනෙකු මිලදී ගැනීම සදහා රුපියල් 15,000කද, සූකර ගොවිපොල දහසක් ස්ථාපනය කිරීම සදහා ප්‍රතිලාභීන් 1000ක් වෙත රුපියල් 10,000ක සහනාධාරයක්ද දිවි නැගුම පස්වන අධියර යටතේ ලබාදිමට දැනටමත් කටයුතු යොදා ඇත.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාතාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දිවි නැගුම ජාතික වැඩසටහන යටතේ මෙම පශු සම්පත් කේෂේත්‍රයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනුයේ පශු සම්පත් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ දායකත්වයෙනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට සිටින ලියාපදිංචි කිරිගොවින්ගේ සංඛ්‍යාව 238,322ක් වන අතර ලියාපදිංචි නොවූ සුළු ගොවීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට ආසන්නය. දේශීය දියර කිරි අවශ්‍යතාවයෙන් දේශීයව නිෂ්පාදනය වන්නේ සියයට 40ක් වන අතර ඉතිරි සියයට 60 ප්‍රමාණය විදේශයෙන් ආනයනය කෙරේ. වසර 2005 සිට 2012 දක්වා වත්මන් රජයේ ක්‍රියාමාර්ග යටතේ මුළු කිරි නිෂ්පාදනය දශලක්ෂ 107කින් වැඩිවී ඇත. වැඩිවී ඇති කිරි ගවයින්ගේ සංඛ්‍යාව 150,000කි. උසස් තත්වයේ කිරි ගවයින් තව ලක්ෂ තුනකින් කිරි දොවාගත් විට ශ්‍රී ලංකාව දියර කිරෙන් ස්වයංපෝෂිත කිරීමට හැකි බව පශු සම්පත් විශේෂඥයින්ගේ අදහස වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය වාර්තා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල කිරි පරිභෝජනය මිලි ලීටර් 135කි. දිවි නැගුම යටතේ ගව ගාල් ඇති කිරිම පමණක් නොව උසස් තත්ත්වයේ කිරි එළදෙනුන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ සූකර ගහනය 87,000ක් වන අතර එය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සදහා සනීපාරක්ෂක සත්ත්ව ආහාර ඇතුළු පහසුකම් ලබාදීම සදහා මෙම සහනාධාර වෙන්කර ඇති බව දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙයට පෙර කුකුල් ගොවිපොල ප්‍රතිලාභීන් සදහා ලබාදී ඇති කිකිළි පැටවුන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 11ක් වන අතර මෙවර දිවි නැගුම ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදෙන කිකිලි පැටවුන් ලක්ෂ 06ත් සමග එය ලක්ෂ 17ක් වේ. මෙමගින් ජාතික ආර්ථිකයට මේ වන විට ලබාදී ඇති මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් දශලක්ෂ 4,320කි. වෛද්‍ය නිර්දේශයන් අනුව එක් පුද්ගලයෙකුට සතියෙකුට අවම වශයෙන් බිත්තර 3ක් අවශ්‍යවන අතර දිවි නැගුම ජාතික වැඩසටහන යටතේ වසරකට අළුතින් පාරිභෝජනයට එක්වූ බිත්තර සංඛ්‍යාව දශලක්ෂ 330කි.

දිවි නැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පශු සම්පත් වැඩසටහනට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් පශු වෛද්‍යවරුන් විසින් නොමිලේ ලබාදෙන අතර මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් සදහාද පශු සම්පත් ජංගම සේවාද ක්‍රියාත්මක වේ.

දිවි නැගුම වැඩසටහන යටතේ නව ගොවීන් දහස් ගණනක් පශු සම්පත් කේෂේත්‍රය සදහා අළුතින් එක්වී ඇත. වෙළෙදපොළේ පවතින ගැටළු හදුනාගනිමින් ගොවියාට හොද මිලක් ලබාගැනීම සහ පාරිභෝගිකයට සහනයක් ලබාදීම පිළිබදවද පශු ගොවීන් දැනටමත් දැනුවත් කර ඇත. ‍
පශු සම්පත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දී ඇති ඉල්ලීම් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිලාභීන් වෙත ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට පෙර ඒ පිළිබදව පුහුණුවද සිදුකරන අතර අදාළ අමාත්‍යාංශ මගින් ප්‍රතිලාභීන් පිළිබදව පසු විපරමක්ද සිදු කෙරේ.